Agjent i Shitjeve te Shpejta

Punajuaj
 • Post Date: January 5, 2022
 • Apply Before: May 6, 2022
 • Applications 0
 • Views 5
Job Overview

Agjenti i shitjeve te shpejta duhet te plotesoje aplikimet dhe procedurat per kredite e shpejta ne qendrat tregetare (kryesisht ne dyqanet Neptun) ne qytetin e Tiranes duke respektuar dhe ndjekur standartet e Bankes.

Detyrat

 • Suporton klientet egzistues dhe ata potencial per nevojat e tyre per blerje.
 • Informon klientet mbi produktet e bankes dhe kushtet e aplikimit.
 • Bashkepunon me piken e shitjes (dyqanin) per kanalet e tjera te shitjes.
 • Ndjek pagesat e klientit dhe kujdeset qe mos jene jashte afatit te percaktuar nga Banka Raporton ne baza te rregullta tek manageri i shitjeve te shpejta.

Kualifikimet

 • Diplome Universitare Ekonomik/Finance.
 • Preferohet me eksperience te meparshme ne shitje.
 • Aftesi shume te mira komunikuese dhe negociuese.
 • Njohje e mire e gjuhes angleze.

Lutemi aplikoni ne  https://jobs.raiffeisen.al/rc/

The information you have provided contains some elements of your personal data. In this context, RBAL wants to underline that it implements a security system of the highest standards on the protection and further processing of these data,  in full accordance with the provisions of the law no. 9887, dated 10.03.2008 “On protection of personal data” for the sole purpose you have provided them. By submitting a request to RBAL, you can access these data at any moment or request their correction or deletion.

Job Detail
 • Career LevelExecutive
 • Experience2 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYFinance
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.