Agjent Shitje

Punajuaj
 • Post Date: December 27, 2021
 • Apply Before: April 25, 2022
 • Applications 0
 • Views 8
Job Overview

Agjent Shitjeje

Detyrat

 • Promovimi dhe menaxhimi i ciklit të shitjeve për produktet e kompanisë tek klientet;
 • Mirëmban dhe përmirëson marrëdhëniet e biznesit me klientët duke siguruar plotësimin e nevojave të tyre.
 • Mirëmban magazinën dhe raporton për gjendjen e saj.
 • Të arrijë objektivat e përcaktuara nga kompania;
 • Të zbatojë politikat dhe procedurat e kompanisë;
 • Të identifikojë dhe zgjidhë në kohë shqetesimet e klientëve;

Kualifikimet

 • Të ketë përfundur arsimin e lartë.
 • Të ketë eksperiencë në shitje.
 • Profesionalizem dhe aftësi për të bashkëvepruar dhe negociuar me klientët e biznesit.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese.
 • Patente Klasi B.

Email: info@fedos.al

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • ExperienceLess than 1 Year
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.