Agjent Shitje

Punajuaj
 • Post Date: November 24, 2021
 • Apply Before: January 23, 2022
 • Applications 0
 • Views 0
Job Overview

Agjent Shitje

Detyrat

 • Realizon procesin e negocimit dhe shitjes se aseteve te kompanise ne fushen e pasurive te patundshme si: Apartamente banimi, Njesi tregetare Poste parkimi Përfaqëson kompaninë gjatë fazës së negocimit dhe shitjes;
 • Ndjek udhëzimet e kompanisë për politikat e caktimit të çmimeve;
 • Në bashkëpunim me strukturat e tjera ndjek të gjitha kërkesat e klientëve;
 • Krijon dhe mirëmban marrëdhënie me nënkotraktore, ose partnere si agjenci imobiliare, website të posatshme, gazeta etj.
 • Ndërmjeteson ndërmjet kërkesave të klientit dhe stukturës operacionale të ndërtimit, me qëllim përmbushjen e tyre;
 • Ndjek dokumentacionin e transaksioneve në institucionet dhe zyrat përkatëse;
 • Mban marrëdhëniet me partneret, apo bashkinvestitoret duke bërë rakordimet peridoke dhe përfundimtare të të ardhurave dhe shpenzimeve sipas kushteve të marrëveshjes së partneritetit;
 • Përditësohet vazhdimisht mbi të rejat në tregun e pasurive te patundeshme.

Kualifikimet

Edukimi: Master ne Arkitekture ose Juridik.
Gjuhe te huaja: Anglisht, Italisht.
Njohuri kompjuterike: Msc Office, Autocad, Photoshop.
Eksperienca e kerkuar: 2 – 5 vite eksperience ne pozicion te ngjashem.

Te gjithe te interesuarit, jane te lutur qe te dergojne CV nepermjet adreses se e-mailit careers@gener2.al ose te plotesojne formularin e aplikimit ne faqen zyrtare www.gener2.al ne seksionin “apliko online”.

* Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen.
* Të gjithë aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet sipas ligjit Nr. 9887 mbi “Mbrojtjen e të dhënave personale”.

Job Detail
 • Offerd Salary0- £15,000
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderMale
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.