Agjent Shitje

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 10, 2021
 • Applications 0
 • Views 58
Job Overview

Aiba kompani shpall vakant pozicionin Agjent Shitje – Rrethi Durres.

Detyrat dhe Pergjegjesite

 • Pergjegjes per menaxhimin e portofolit te klienteve dhe ndjekja e marredhenieve me ta;
 • Te realizoj planin e shitjeve te percaktuar nga kompania ne zonen/portofolin e klienteve te kompanise;
 • Te njohe ne menyre te shkelqyer produktet e kompanise;
 • Pergjegjes per mirembajtjen e rrjetit ekzistues te klienteve dhe identifikimin e klienteve te rinj;
 • Nderton, miremban dhe permireson marredheniet e biznesit me klientet duke siguruar plotesimin e nevojave te tyre sipas standarteve me te larta;
 • Inicion plane veprimi per krijim alternativash te reja per shitjen e produkteve te kompanise;
 • Pergjegjes per ndjekjen e proceseve te punes sic percaktohet ne udhezimet e shitjeve dhe ne perputhje me objektivat e percaktuara nga kompania;
 • Komunikon ne menyre profesionale me klientet dhe mban kontakte te vazhdueshme me ta;
 • Te zbatoj me perpikmeri dhe brenda afatit kohor te kerkuar, te realizimit te detyrave dhe zgjidhjes se probleve te percaktuar nga eprori;
 • Raporton sipas kerkeses dhe standarteve te raportimit;
 • Detyra te tjera qe mund ti ngarkohen nga Menaxheri I Shitjes.

Kualifikimet dhe Kerkesat

 • Te kete perfunduar arsimin e larte ekonomik,marketing;
 • Mbi 3 vite experience pune te ngjashme;
 • Njohje shume te mire te zones
 • Te zoteroj leje drejtimi automjeti klasi B;
 • Aftesi shume te mira komunikimi;
 • Njohuri te programeve financiare;
 • Njohuri shume te mira te paketes Microsoft Office

Te interesuarit mund te dergojne CV e tyre ne adresen office@aiba.al.

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience3 Years
 • GenderMale
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.