Agjent Shitje On Trade/Off Trade

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
  • Post Date: December 10, 2021
  • Applications 0
  • Views 74
Job Overview

Eurolab Internacional Grup shpk, nje nder shoqerite lider ne fushen e importit dhe distribucionit ne Shqiperi, per shkak te zgjerimit te aktivitetit shpall pozicionin vakant:

Pozicioni vakant: Agjent Shitje On Trade/Off Trade- Durres

Detyrat dhe Përgjegjësitë

• Viziton çdo pikë shitje në zonën që mbulon, sipas programit ditor
• Sigurohet qe produkti është i pozicionuar në vendin e duhur dhe sipas standarteve te kompanisë.
• Kontrollon gjendjen e stokut të produktit në pikën e shitjes.
• Garanton vendosjen e materialeve promocionale në pikën e shitjes.
• Miremban rrjetin e klientëve ekzistues dhe identifikon klientë te rinj potenciale.
• Prezanton në mënyre profesionale produktet tek klientet e zonës që mbulon.
• Monitoron proçesin e porosive dhe bashkepunon ngushtë me gjithe departamentet përgjegjës deri ne mbërritjen e tyre tek klienti.
• Raporton tek supervizori i shitjeve mbi ecurinë e punës dhe problematiken e hasur.

Kualifikimet dhe Aftësitë e Kërkuara

• Të ketë kryer arsimin e lartë, preferohet drejtim ekonomik.
• Përvojë në pozicione te ngjashme të paktën 3 vjet; përbën avantazh eksperienca në FMCG;
• Njohuri shumë të mira te proçesit dhe dinamikave të shitjes;
• Aftësi shumë të mira të sherbimit ndaj klientit;
• Njohuri në përdorimin e Paketës Office;
• Aftësi te spikatura komunikimi verbal dhe te shkruar.

Mënyra e Aplikimit

Personat e interesuar, mund të dërgojnë Cv në adresën hr@eurolab.com.al
Ne subjekt te e-mailit te vendoset pozicioni i punes per te cilin aplikohet.
Vetem kandidatet qe plotesojne kriteret do te kontaktohen nga kompania.

Shënime

Të dhënat tuaja do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi, në mbështetje të legjislacionit në fuqi për mbrojten e të dhënave personale Ligjit (Nr. 9887 datë 10.03.2008) Për mbrojtjen e të dhënave Personale

Job Detail
  • Career LevelOthers
  • Experience3 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYManagement
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.