Analist/e Shitje

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: November 9, 2021
 • Applications 0
 • Views 62
Job Overview

Eurolab Internacional Grup, lider në fushen e importit dhe distribucionit te Brandeve më të mira Premium në Shqipëri dhe Rajon, për shkak te zgjerimit të aktivitetit, shpall pozicionin vakant:  Analist/e Shitje

Detyrat

 • Realizon analiza te detajuara te shitjeve, performances se shitjeve.
 • Pergatit parashikime per shitjet bazuar ne vleresimet e tregut dhe statistikat e kryera.
 • Bashkepunon me departamentin e shitjes per te siguruar integritetin e te dhenave ne sistemin elektronik.
 • Performon analiza komplekse dhe zgjidh probleme.
 • Realizon implementime ne sistem.
 • Perpilon/paraqet raporte dhe statistika sipas kerkesave/nevojave te drejtuesve dhe departamenteve te kompanise.
 • Evidenton dhe analizon te dhenat per te mbeshtetur vendimet e drejtimit.

Kualifikimet

 • Diplome universitare me drejtim ekonomik, preferohet Informatike ekonomike.
 • Eksperience pune ne role te ngjashme te pakten 5 vjet, avantazh eksperienca ne FMCG.
 • Aftesi teknike ne perdorimin e software financiare.
 • Perdorues shume i mire i Ms excel.
 • Aftesi shume te mira komunikuese.
 • Aftesi te punes ne grup.
 • Aftesi te spikatura analitike.
 • Njohuri shume te mira te gjuhes angleze te folur dhe te shkruar.

Menyra e Aplikimit

Personat e interesuar, mund të dërgojnë Cv në adresën hr@eurolab.com.al

Ne subjekt te e-mailit te vendoset pozicioni i punes per te cilin aplikohet. Vetem kandidatet qe plotesojne kriteret do te kontaktohen nga kompania.

Shënime
Të dhënat tuaja do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi, në mbështetje të legjislacionit në fuqi për mbrojten e të dhënave personale Ligjit (Nr. 9887 datë 10.03.2008) Për mbrojtjen e të dhënave Personale.

Job Detail
 • Offerd Salary0- £15,000
 • Career LevelOthers
 • Experience5 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.