Analist Kredie SME

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
  • Post Date: December 17, 2021
  • Applications 0
  • Views 65
Job Overview

Credins Bank kërkon të punësojë: ANALIST KREDIE SME- RAJONI DURRES

Detyrat

• Identifikimi i klienteve potencial dhe promovimi i te gjithe produkteve dhe sherbimeve te ofruara nga banka.
• Analiza e kerkesave te klientit qe nga mbledhja e dokumentacionit te nevojshem e deri ne realizimin e raport analizes.
• Bashkepunimi me njesite e tjera pjese e bankes per te realizuar nje analize e plote e klientit si dhe ndjekjen e klienteve me probleme.
• Menaxhimi i portofolit me qellim ruajtjen e cilesise se tij.
• Analizimi i situates financiare te biznesit, njohje shume e  mire e pasqyrave financiare.

Kualifikimet

• Diplome në shkencat  ekonomike,  profili Ekonomik, (preferohet  të ketë kualifikime pasuniversitar në shkenca financiare).
• Të ketë eksperience pune mbi 3 vjet në sistemin Bankar dhe veçanërisht në fushen e kredidhenies SME .
• Të marrë mbi vetë përgjegjësitë e punës duke përmbushur deadline.
• Të jetë i orientuar ndaj rezultatit dhe të jetë disponibel për orare të zgjatura të punës.
• Të ketë aftësi  bashkëpunimi në grup.
• Të zotërojë certifikime të gjuhës angleze dhe  trajnimeve të zhvilluara gjatë eksperiencës së punës
Çfarë ofrojmë ne:
Një paketë financiare shumë të mirë dhe konkurruese. Atmosfere dinamike dhe grup punë në rritje. Zhvillim personal dhe profesional të vazhdueshëm.
Të interesuarit të dërgojnë CV me foto bashkë me një letër interesi në adresën e më poshtme:
Email: burimenjerezore@bankacredins.com

Vetëm kandidatët të cilët përmbushin kriteret do të përzgjidhen dhe do të njoftohen për intervistë pranë  Departamentit te Burimeve Njerezore  të Credins Bank.

*Shënim – Politika e Privatësisë.

Credins Bank sh.a. deklaron se i përpunon të dhënat personale të aplikanteve mbështetur në Ligjin Nr. 9887, datë 10.3.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe Udhëzimin Nr.42 datë 22.07.2014 “Për përpunimin e të dhënave personale të kandidatëve për punë”. Banka ofron sisteme të larta sigurie me qëllim për të garantuar sigurinë e të dhënave personale që përpunon
Aplikantët kanë të drejtë të kërkojnë korrigjimin ose fshirjen e të dhënave personale të tyre. Për të ushtruar këtë të drejtë ata duhet të kontaktojnë në burimenjerezore@bankacredins.com

Job Detail
  • Career LevelOthers
  • Experience3 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYBanking
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.