Application Support Assistant

Punajuaj
  • Post Date: December 27, 2021
  • Apply Before: May 25, 2022
  • Applications 0
  • Views 13
Job Overview

DBA PRO S.p.A. shoqeri ICT e kontrolluar nga DBA Group SPA zhvillon platforma softuerike ne mbeshtetje te inxhinierisë, te projekteve dhe asset management, te sigurise dhe te kontrollit ne automatizimit industrial; zbaton zgjidhje për automatizimin e proceseve që lidhen me menaxhimin e ciklit jetësor dhe funksionimin e rrjeteve infrastrukturore teknologjike, logjistike, rrugore – autostradale dhe ofron shërbime konsulence të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit për menaxhimin e veprave dhe infrastrukturave. DepartamentiICT Pozicioni: APPLICATION SUPPORT ASSISTANT

Detyrat

Personi i kërkuar, pjese e team te Application Assistant, do të kujdeset për menaxhimin dhe zgjidhjen e ticket të hapura nga klienti, duke raportuar drejtpërdrejt te Menaxheri i Shërbimit. Ekipi i Asistentit të Aplikimit menaxhon të gjitha nivelet e asistencës, nga niveli i parë deri në nivelin e tretë. Në lidhje me vjetërsinë e tij, Asistenti do të duhet të përpunojë ticket që i janë caktuar nga Menaxheri i Shërbimit në mënyrë të pavarur ose sipas kompleksitetit duke u ndërlidhur me ekipin funksional dhe/ose të zhvillimit, në përputhje me praktikat më të mira të përbashkëta.

Kualifikimet

Kualifikimet dhe kërkesat Diplomë Bachelor në Informatike ose ekuivalente.                                                                 1 vit eksperience pune në zhvillimin softuerit të fituar mundësisht në sektorin e zhvillimit të web                 Përvojë e dëshmuar me përdorimin e MS SQL Server                                                                                                         Njohuri bazë të gjuhëve Java dhe Javascript Dinamizëm dhe aftësi për të punuar në ekip dhe sipas objektivave Aftësi të forta për zgjidhjen e problemeve, përcaktimin e problemeve, përshtatjen, fleksibilitetin dhe autonominë Duhet të jetë në gjendje të përballojë situata stresuese                                                                                                        Te kryeje punen me standarde të larta cilësie dhe saktësie

Ju lutemi, dërgoni aplikimin tuaj të plotë dhe CV- në ne anglisht ose italisht, tek adresa:  office@brahimajferizajlaw.al; brahimaj.law@gmail.com

Job Detail
  • Career LevelOthers
  • Experience2 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYManagement
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.