Application Support Assistant

This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 8, 2021
 • Apply Before: March 6, 2022
 • Applications 0
 • Views 24
Job Overview

DBA PRO S.p.A. shoqeri ICT e kontrolluar nga DBA Group SPA zhvillon platforma softuerike ne mbeshtetje te inxhinierisë, te projekteve dhe asset management, te sigurise dhe te kontrollit ne automatizimit industrial; zbaton zgjidhje për automatizimin e proceseve që lidhen me menaxhimin e ciklit jetësor dhe funksionimin e rrjeteve infrastrukturore teknologjike, logjistike, rrugore – autostradale dhe ofron shërbime konsulence të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit për menaxhimin e veprave dhe infrastrukturave.

DepartamentiICT

Pozicioni: APPLICATION SUPPORT ASSISTANT

Detyrat

 • Personi i kërkuar, pjese e team te Application Assistant,
 • do të kujdeset për menaxhimin dhe zgjidhjen e ticket të hapura nga klienti,
 • duke raportuar drejtpërdrejt te Menaxheri i Shërbimit.
 • Ekipi i Asistentit të Aplikimit menaxhon të gjitha nivelet e asistencës, nga niveli i parë deri në nivelin e tretë.
 • Në lidhje me vjetërsinë e tij, Asistenti do të duhet të përpunojë ticket që i janë caktuar nga Menaxheri i Shërbimit në mënyrë të pavarur ose sipas kompleksitetit duke u ndërlidhur me ekipin funksional dhe/ose të zhvillimit, në përputhje me praktikat më të mira të përbashkëta.

Kualifikimet

Kualifikimet dhe kërkesat

 • Diplomë Bachelor në Informatike ose ekuivalente.
 • 1 vit eksperience pune në zhvillimin softuerit të fituar mundësisht në sektorin e zhvillimit të web
 • Përvojë e dëshmuar me përdorimin e MS SQL Server
 • Njohuri bazë të gjuhëve Java dhe Javascript
 • Dinamizëm dhe aftësi për të punuar në ekip dhe sipas objektivave
 • Aftësi të forta për zgjidhjen e problemeve, përcaktimin e problemeve, përshtatjen, fleksibilitetin dhe autonominë
 • Duhet të jetë në gjendje të përballojë situata stresuese
 • Te kryeje punen me standarde të larta cilësie dhe saktësie

Ju lutemi, dërgoni aplikimin tuaj të plotë dhe CV- në ne anglisht ose italisht, tek adresa:  office@brahimajferizajlaw.al; brahimaj.law@gmail.com

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • ExperienceLess than 1 Year
 • GenderBoth
 • INDUSTRYIT
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.