ARKETAR/E

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: November 10, 2021
 • Applications 0
 • Views 66
Job Overview

Intesa Sanpaolo Bank Albania- kërkon të punësojë personel në pozicionin: ARKETAR/E në degët Vlorë, Tiranë dhe Fier.

Detyrat

Përgjegjësitë Kryesore:

 • Të sigurojë zbatimin e duhur të të gjithë veprimtarisë operacionale të Arkës dhe të garantojë një shërbim profesional dhe në kohë ndaj klientëve të Degës dhe klientëve potencialë të Bankës.
 • Të merret me transaksionet në para cash dhe në llogaritë rrjedhëse, pagesat lokale dhe ato ndërkombëtare si për klientët individë ashtu dhe për bizneset.

Kualifikimet

Kërkesat / aftësitë:

 • Diplomë e Shkollës së Lartë,
 • Aftësi për të komunikuar në mënyrë efektive me klientët, për të punuar i pavarur apo në grup.
 • Njohje të mirë të gjuhës angleze.
 • Mundësisht njohuri të gjuhës italiane.
 • Njohuri të mira kompjuterike.
 • Aftësi në shitje (preferohet në rolet komerciale)

Kandidatët duhet të dorëzojnë: Një Curriculum Vitae i detajuar Një kopje të Diplomës Universitare shoqëruar me listën e notave

Aplikimet duhet të dorëzohen tek adresa e e-mailit: hr@intesasanpaolobank.al

Job Detail
 • Offerd Salary0- £15,000
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYBanking
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.