Arkitekt

Punajuaj
 • Post Date: January 11, 2022
 • Apply Before: May 12, 2022
 • Applications 0
 • Views 4
Job Overview

Kompania Everest e ka filluar veprimtarinë e saj në vitin 1997 në fushën e ndërtimit. Gjatë viteve ajo është shndërruar nga një ndërmarrje e vogël rikonstruksioni në një sipërmarrje të guximshme ndërtimore me shumë projekte të realizuara me sukses në mbarë vendin. Në fillim të vitit 2005 Everest hapi fabrikën e prodhimit të profileve të aluminit, të vendosur në dalje Kamzës, buzë rrugës nacionale. Sot, në mjediset e saj të prodhimit janë të instaluara dy presa të mëdha 1400 dhe 1800 ton dhe me një kapacitet vjetor prodhimit prej 9600 ton. Gjithashtu në mjediset e fabrikës gjenden dy furra lyerje të fjalës së fundit të teknologjisë.

Njëra prej tyre me kapacitet vjetor prej 3600 ton dhe tjetra një furrë lyerje tërësisht automatike, prodhim i vitit 2010 me një kapacitet vjetor prej 7200 ton. Gjatë vitit të fundit kompania ka realizuar instalimin e një furrë lyerje imitacion druri, edhe kjo tërësisht automatike, prodhim i vitit 2009, me një kapacitet prodhimi prej 2200 ton në vit. Everest, veç veprimtarisë të saj në ndërtimet civile dhe industriale, prodhimit të profileve cilësore të aluminit, tregtimit të markave më të njohura të aksesorëve të aluminit është edhe një lojtar gjithnjë dhe më i rëndësishëm në prodhimin e fasadave strukturale dhe gjysëm strukturale.

Detyrat

 • Të krijojë skema të cilat përmbushin kërkesat e klinetëve.
 • Të ndërtojë plane dhe detajimet e projekteve.
 • Të përkthejë konceptin në detaje.
 • Të menaxhojë projektet duke krijuar mardhënie bashkëpunimime palët e përfshira në projekt.
 • Të ndjekë me përpikmëri zbatimin e projektit.
 • Të përgatisë planimetritë me kritertet e projektit dhekërkesat e klientit.
 • Detyra të tjera që i ngarkohen.

Kualifikimet

 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë për Arkitekturë.
 • Të ketë njohuri të mira dhe të zotërojë programet Grafike (Photoshop, Illustrator,In Design).
 • Të ketë njohuri të mira dhe të zotërojë programet Teknike (AutoCAD 2D, 3D).
 • Të zotërojë njohuri mbi programe rendering (3D-MAX, SKETCHUP).
 • I aftë për të krijuar raport profesional me klientët dhekonsulentët.
 • I aftë të punojë si në grup ashtu edhe në mënyrë të pavarur.
 • Të ketë aftësi organizative, kreative dhe të ndihmojë nëdhënien e ideve të reja.
 • Të ketë aftësi shumë të mira projektuese, analitike, komunikuese verbale.
 • Të ketë njohuri shume të mira të programeve Autocad, Photoshop.
 • Njohuri shumë të mira të Paketës MS Office (Word, Excel. Power Point), Internet.
 • Te kete njohuri te mira te gjuhes angleze dhe italiane.

Të interesuarit mund të kontaktojnë tek adresa e emailit: info@everest.al

Job Detail
 • Career LevelExecutive
 • Experience2 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYDesigning
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.