Arkitekte (F)

Punajuaj
  • Post Date: December 20, 2021
  • Apply Before: May 18, 2022
  • Applications 0
  • Views 10
Job Overview

Lamthi Group, është një kompani lider në fushën e ndërtimit, ndërtimit të pishinave dhe SPA-ve.
Kryesisht punojme me projekte ne fushen e hotelerise: resorte, hotele, vila, por edhe ambiente te ndryshme ne Shqiperi, Itali dhe gjithe Europen.

Kërkon të rekrutojë staf energjik dhe ambicioz për të realizuar qëllimet e saj të biznesit.
Në fokusin tonë primar janë komunikimi, klima harmonike dhe shpirti i skuadrës në ambjentin e punës.
Gjithashtu vlerësimi sipas një skeme motivimi në referencë të performancës dhe vjetërsisë në punë janë një tjetër politik sociale e grupit tonë.
Shpall vendin vakant pune Arkitekte me kohë të plotë.

Kandidatja do te vlerësohet në bazë të kritereve:

– Aftësi komunikative.
– Të zotërojë mirë programet si: AutoCAD, 3DsMax, Sketcup,Rhino, Photoshop, Ilustrator.
– Perben perparesi Njohja e gjuhës Angleze, Italiane.
– Eksperiencë ne projektim.
– E diplomuar në arkitekture.

Për të aplikuar për këtë mundësi, ju lutem dergoni CV me foto dhe dokumentat tuaja plotesuese
 (portofolio të punimeve, në një pdf),
duke përcaktuar pozicionin për të cilin aplikoni,
· në adresën: info@lamthi.com dhe hr@lamthi.com
·
 Numër kontakti 0673099999

Adresa: Rruga Industriale Tirane – Durres, km 3
Kandidatet e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.
www.lamthigroup.al

Job Detail
  • Career LevelOthers
  • Experience2 Years
  • GenderFemale
  • INDUSTRYManagement
  • QualificationHigh School
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.