Asistent Menaxher

This job has been Expired
Punajuaj
  • Post Date: November 7, 2021
  • Apply Before: April 6, 2022
  • Applications 0
  • Views 15
Job Overview

AZA Electronics eshte ne kerkim te pozicionit: Asistent Menaxher
Vendodhja: Lezhe

Përmbledhja e Pozicionit: Asistent Menaxheri i Dyqanit mbështet dhe ndihmon Menaxherin e Dyqanit në organizimin e të gjithë punëve në dyqan sipas politikës së kompanisë; Përgjegjësia kryesore e tij është ndjekja e përditshme e punëve me qëllim drejtimin optimal të dyqanit.

 

Detyrat

Detyra dhe Përgjegjësi:
-Mbështetje e Menaxherit të Dyqanit në zbatimin e punës komerciale dhe administrative në dyqan;
-Mbështetje e stafit në punën e tyre të përditshme;
-Menaxhim i punës në grup dhe motivim me qëllim që të shtohen shitjet dhe të sigurohet një eficencë e plotë;
-Menaxhim i nivelit të stokut dhe marrja e vendimeve të rëndësishme për kontrollin e tij;
-Analiza e shitjeve;
-Zgjidhja e problemeve të dyqanit në bashkëpunim me departamentin përkatës;
-Kontrolli i përditshem mbi zonat e shitjes, diskutime rreth problemeve të ndryshme me kolegët dhe marrja e opinioneve nga klientët;
-Kujdesi ndaj klientëve dhe gjetja e zgjidhjes ndaj problemeve të tyre, sipas politikës së kompanisë;
-Organizimi i përditshëm i kasave dhe supervizimi i tyre.

Kualifikimet

Kualifikimet

Kërkesat:

a.Edukimi: Diplomë Universitare, (preferohet në Administrim Biznesi).
b.Eksperiencat e punës: Eksperiencë pune të ngjashme, (preferohet 1-2 vjet).
c.Kualifikime të tjera:
-Njohuri të mira të gjuhës Angleze;
-Njohuri të mira të programeve kompjuterike
d.Aftesi të tjera
:
-Aftësi në menaxhim;
-Aftësi në zgjidhjen e konflikteve;
-Aftësi në organizim;
-Të jetë i shoqërueshëm me kolegët dhe klientët;
-I aftë të punojë në ekip.

Mirëpresim të gjithë kandidatët e interesuar të cilët mund të dërgojnë aplikimin e tyre (CV-në) në adresën  hr@azaelectronics.com
Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë.

 

Job Detail
  • Offerd Salary0- £15,000
  • Career LevelManager
  • Experience2 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYManagement
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.