Asistente Administrative

Punajuaj
 • Post Date: December 30, 2021
 • Apply Before: May 28, 2022
 • Applications 0
 • Views 7
Job Overview

Kompania Klar Sh.P.K. me ekskluzivitetin e brandit të mirënjohur të Kafes Segafredo për Shqipërine, kërkon të punesojë një: Asistente Administrative

Detyrat

 • Përgatit dokumentacione sipas kërkesave.
 • Lë takime dhe përcakton oraret e sakta për mbledhje dhe raporton për to.
 • Mban dokumentacione që i ngarkohen ti ruajë apo ti dërgojë.
 • Mban shënime për këdo që vjen në zyrë bashkë me kontaktet.
 • Përgjigjet në telefon dhe e kalon në zyrat përkatëse duke mbajtur saktë të dhënat.
 • Përpilon shkresa të ndryshme Administrative sipas kërkesave.
 • Ruan konfidencialitetin për dokumentacione.

Kualifikimet

 • Të ketë mbaruar studimet e larta për Shkenca Sociale /Administrim biznesi/ Mardhenie me publikun.
 • E aftë të punojë në skuadër por edhe në mënyrë individuale.
 • E aftë të koordinoj dhe balancoj punën.
 • Fleksible, e zotuar për punë dhe e përpiktë.
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze.
 • Të jetë etike në marëdhenie me kolegët.

 

Të gjithë kantidatët e interesuar duhet të aplikojnë me CV -në e detajuar në shqip me foto bashkangjitur, në adresen: burimenjerezore@klar.al 

Suksese!

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.