Asistente ne Departamentin e Burimeve Njerezore

Punajuaj
 • Post Date: December 27, 2021
 • Apply Before: May 25, 2022
 • Applications 0
 • Views 0
Job Overview

Kompania Infosoft Office sh.p.k, lider ne tregtimin e artikujve kancelarike per zyra, kerkon kandidate te kualifikuara per postin Asistente ne Departamentin e Burimeve Njerezore.

Detyrat

 • Ploteson dhe miremban dosjet e personelit me dokumentat perkatese.
 • Ploteson te gjithe regjistrat dhe formularet e Departamentit.
 • Perpilon dokumentat si Kontrata Pune, Anekse, Vertetime Pune, Referenca etj.
 • Menaxhon informacionet per mungesat dhe levizjet e punonjesve jashte vendit te punes.
 • Asiston Drejtuesin e Departamentit ne detyra te caktuara.

Kualifikimet

Kandidatet duhet te plotesojne kerkesat e meposhtme:

 • Te kete perfunduar Arsimin e Larte.
 • Njohje te proceseve te punes qe kryen ne Departamentin e Burimeve Njerezore.
 • Njohuri mbi dokumentacionin qe perdoret ne Burime Njerezore.
 • Njohuri shume te mira rreth programeve baze kompjuterike (word, excel, power point etj.).
 • Te kete eksperience pune minimalisht 2 vjet.
 • Te jete korrekte dhe me pergjegjshmeri te larte.
 • Aftesi shume te mira komunikuese dhe organizative.
 • Aftesi per te punuar ne grup.

Te insteresuarit te dergojne nje CV dhe leter motivimi ne adresen hr@infosoftoffice.al
Vetem kandidatet qe plotesojne kerkesat e mesiperme do te kalojne ne fazen e intervistes.

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.