Asistente Operatore

This job has been Expired
Punajuaj
  • Post Date: November 12, 2021
  • Apply Before: January 11, 2022
  • Applications 0
  • Views 13
Job Overview

NJOFTIM PUNESIMI

Fondi BESA sh.a Institucion për Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin ASISTENTE
OPERATORE për Qytetin e Durrësit.

Kërkesat kryesore për kandidatët për këtë pozicion janë:

Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomik ose në fusha relvante

Të ketë të pakën 1 vi përvojë pune profesionale në fushën e kredidhënies, shitjeve ose menaxhimit;

Të jetë e aftë të ofrojë një cilësi të lartë të shërbimit ndaj klientit;

Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, në të shkruar dhe në të folur;

Të ketë aftësi të punojë në grup dhe të mbështesë të tjerët;

Të jetë e organizuar dhe korrekte;

Të pergatisë sakte dhe në kohë raporte sipas kërkesës;

Njohuri shumë të mira të programeve bazë kompjuterike ;

Detyrat kryesore per te cilat do te jete pergjegjes:

Të komunikojë dhe të informojë klientët/klientët potencial rreth produkteve dhe shërbimeve të kompanisë si dhe të mbajë saktë të gjithë informacionin e nevojshëm prej tyre;

Të jetë person kontakti për zyrën;

Të koordinojë dhe të sigurojë që realizohen në kohë të gjitha aktivitetet dhe dokumentacioni përkatës për klientët që janë pjesë e projekteve të veçanta;

Të realizojë pyetësore të ndryshëm me klientët dhe të hedh të dhënat e tyre në programet përkatëse;

Të përshkruajë histori të shkurtra klientësh;

Të ndihmojë gjatë procesit të kredidhënies; në aplikim, procesim të të dhënave të klientit në sistemin e kredisë të ASF dhe në disbursim;

Të ndihmojë në mirëmbajtjen e dosjeve të klientëve dhe në inventarizimin e dokumentacionit fizik dhe elektronik;

Të ndihmojë Drejtuesin e Deges dhe të regjistroje të dhena për ”Sistemin e mbylljes ditore”;

Të përgatisë saktë dhe në kohë raporte sipas kërkesës Drejtorit të Degës;

Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

Kërkesë për punësim;

Curriculum Vitae;

Dokumentacioni i kërkuar të dërgohet me email brenda datës 26 Nëntor 2021 në adresën tonë zyrtare të Institucionit sa më poshtë:

– mfi@besa.org.al

Për çdo informacion tjetër mund të vizitoni faqen tonë zyrtare në internet
www.fondibesa.com.

Job Detail
  • Offerd Salary0- £15,000
  • Career LevelOthers
  • ExperienceLess than 1 Year
  • GenderFemale
  • INDUSTRYBanking
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.