Ass.Drejtor per blerjen e lendeve te para.

Punajuaj
  • Post Date: November 24, 2021
  • Apply Before: January 23, 2022
  • Applications 0
  • Views 5
Job Overview

Aiba Kompani sh.a shpall vakant pozicionin Ass. Drejtor per blerjen e Lendeve te Para.

Detyrat

Ndjek zbatimin e Procedures se Blerjeve te miratuar nga Administratori

Ndjek pagesat e furnitoreve

Kontrollon zbatimin e kontratave me furnitoret

Verifikon gjendjen e Lendes se Pare ne magazine, vlereson kohen e nevojshme per levrimin e mallit dhe perpilon porosine per lende te pare.

Vlereson ofertat e sjella nga furnitoret dhe i dergon per miratim te Administratori.

Aftësi & Kritere

Diplomë Universitare në Degen Zooteknik.

Eksperienca e punës në Drejtor Blerje, Specialist ne Departament Blerje të paktën 3 vjet;

Aftësi të mira prezantuese, përqasje pozitive dhe entuziast;

Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;

Leje drejtimi automjeti

Te interesuarit mund te dergojne CV ne adresen e email office@aiba.al

Job Detail
  • Offerd Salary0- £15,000
  • Career LevelManager
  • Experience3 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYManagement
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.