Ass. Menaxhere Blerjesh

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
  • Post Date: November 12, 2021
  • Applications 0
  • Views 71
Job Overview

Diambe shpk , për nevojat e saj në departamentin e blerjeve kërkon:

Asistente Menaxhere Blerje me orar të plotë 08.00 – 16.00

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Ne menyre permanente dhe te rregullt kryen porosi te produkteve te furnitoret brendshem ne menyre qe asnjeher te mos ngelet pa stock ne Magazinen kryesore dhe markete. ( Sipas planit per Furnizime)

Kujdeset qe furnizimet te behen ne menyre sa me efikase dhe me cmime sa me te lira te mundshme.

Evidenton sipas regullores cmimet per cdo produkte si dhe ben ndryshimet e nevojshme ne kohe kur kemi rritje apo zbritje eventuale ne sistem.

Implementon te gjitha aktet e kompanisë që kanë të bëjnë me porosite, furnizimet, produktet.

Informohet ne menyre te rregullt per afatet e skadences per te gjithe produktet ne magazinen kryesore dhe neper markete.

Raporton tek përgjegjësi i departamentit për cdo detyrë të kryer.

Detyra tjera të deleguara nga përgjegjësi sipas nevojave të kompanisë.

Kualifikimet / Kërkesat

Te kete mbaruar arsimin e larte ne Fakultetin Ekonomik, preferohet dega Menaxhim, Administrim ose Finance;

Te njohe mire paketen MS OFFICE (Excel eshte i domosdoshem)

Te kete njohuri te gjuhes angleze (e domosdoshme)

Te jete person i komunikueshem me aftesi organizative dhe kreative

Te jete i afte per te punuar ne grup dhe te bashkepunoje me koleget.

Te kene perkushtim maksimal gjate orarit te punes dhe te jene te vemendshem ndaj detajeve.

Preferohet te kete eksperienca te me parshme pune.

Preferohet me banim ne Durres

Te interesuarit jane te lutur te dergojne CV-te e tyre ne adresen: info@diambe.com

Vetem kandidatet e perzgjedhur do te njoftohen per interviste.
Faleminderit!

Job Detail
  • Offerd Salary0- £15,000
  • Career LevelManager
  • Experience2 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYManagement
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.