Asst. Specialist Contact Center

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
  • Post Date: December 10, 2021
  • Applications 0
  • Views 14
Job Overview

Asst. Specialist Contact Center

Detyrat

➢Të presi telefonatat si qëllim që të ndihmojë klientët/ stafin e bankës të cilët kanë pyetje të veçanta,
➢ Të mbështesë kartëmbajtësit për bllokimin e kartave të deklaruara të humbura/ vjedhura, ose arsye të tjera,
➢ Të monitorojë alertet, të kontaktojë dhe të raportojë tek strukturat përkatëse,
➢ Të mbështesë klientët për problemet e internet/ mobile banking, ose të dërgojë problemet e raportuara nga përdoruesit tek personat përgjegjës për investigim të mëtejshëm,
➢ Të mbledhë dhe të mirëmbajë kërkesat e klientëve të ardhura nga ATM, WEB, email, SMS Loan, telefonata dhe të gjejë zgjidhjen ose të delegojë kërkesat e veçanta të klientëve tek personat përgjegjës,
➢ Të kryejë telefonata marketingu për një gamë të veçantë klientesh,
➢ Të sugjerojë zgjidhje të problemeve, marrje informacioni nëpërmjet produkteve të bankës,
➢ Të kryejë detyra të tjera sipas udhëzimeve të Drejtuesit të Departamentit të Menaxhimit të Marrëdhënieve me Klientin & Marketingut Qendror.

Kualifikimet

➢Të jetë diplomuar një universitet
➢ Të jetë i sjellshëm dhe miqësor,
➢ Të zotërojë gjuhën Angleze,
➢ Të ketë njohuri të mira kompjuterike/ teknologjike,
➢ Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, të shtypi shpejt dhe saktë në tastierë,
➢ Të ketë aftësi të njohë një klient të pakënaqur dhe të përgjigjet qetësisht, pa u nevrikosur,
➢ Të ketë aftësi të mira për të kuptuar dhe interpretojë informacionet bazë të klientëve,
➢ Të ketë aftësi për të menaxhuar situata të vështira në lidhje me klientët, të përgjigjet menjëherë nevojave të klientit, të bëj thirrje për reagime për të përmirësuar shërbimin

 

Interested candidates are encouraged to apply to this link: https://cv.bkt.com.al/candidate/job_search# or in our website www.bkt.com.al until 24.12.2021.
All applications will be treated with the highest confidentiality. Only candidates that meet our criteria will be notified.

Job Detail
  • Career LevelOthers
  • Experience2 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYManagement
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.