Avokat

This job has been Expired
Punajuaj
  • Post Date: November 21, 2021
  • Apply Before: January 20, 2022
  • Applications 0
  • Views 12
Job Overview

Jeni avokat dhe kërkoni të angazhoheni pranë një Studioje Ligjore? Studio Ligjore “Tirana Legal Consulting”, me seli në Tiranë, Rruga e Barrikadave, kërkon një tjetër bashkëpunëtor (M/F) në pozicionin e Avokatit.

Kërkohen aftësi shumë të mira profesionale. Nivel i lartë në trajtimin e çështjeve civile dhe penale.

Nivel i lartë në shkrimin ligjor dhe profesional (të jetë në gjendje të formulojë drejt dhe saktë tekste të shkruara).

Të mos ketë angazhime rënduese familjare. Kandidati të ofrojë fleksibilitet në orare, në përputhje me natyrën e punës (orari në profesionin ligjor është në varësi të gjendjes së klientit, p.sh. gjendje arresti etj.).

Të jetë komunikativ, bindës, natyrë sociale.

Zotërimi i lejedrejtimit dhe automjetit personal është plus për kandidatin.

Kontakt:
Email: info@tiranalegalconsulting.al
Insta: @tiranalegalconsulting.al
Website: www.tiranalegalconsulting.al

Job Detail
  • Offerd Salary0- £15,000
  • Career LevelOthers
  • Experience2 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYManagement
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.