Copywriter

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
  • Post Date: December 8, 2021
  • Applications 0
  • Views 18
Job Overview

Dar-t Marketing & Communication është duke kërkuar një copywriter, i cili duhet të ketë eksperience dhe njohuri shumë të mira në shkrimin e materialeve në gjuhën shqipe dhe të jetë korrekt në menaxhimin e punëve brenda afateve kohore të kërkuara.

Detyrat

• Të krijojë tekste kreative dhe tërheqëse për biznese të fushave të ndryshme;
• Të ketë aftësi shumë të mira në krijimin e koncepteve kreative për fushata marketing;
• Duhet të jetë njohës shumë i mire i gramatikës së gjuhës shqipe për të bërë redaktimin e teksteve duke korrigjuar gabimet;
• Koordinim shumë i mirë me designer-at dhe social media managers për plotësimin në kohë të afateve të kërkuara në realizimin e detyrave;
• Krijimi i titujve dhe teksteve që tërheqin vëmendjen e audiences;

Kualifikimet

• Të ketë përfunduar arsimin e lartë;
• Të zotërojë një fjalor të pasur të gjuhës shqipe;
• Të zotërojë shumë mirë gramatikën e gjuhës shqipe;
• Njohuri të mira të gjuhës angleze, përben avantazh edhe njohja e gjuhës italiane;
• Të ketë kreativitet dhe iniciativë;
• Njohuri të mira në përdorimin e paketës Office;
• Të ketë eksperiencë pune në fushën e marketingut;
• Të jetë i organizuar dhe sistematik;
• Të ketë aftësi komunikuese dhe të punojë në grup.

Të interesuarit të dërgojnë CV dhe portofolin e punimeve në adresën spot@dart.al ose të aplikojnë këtu https://dart.al/contact-us/

Job Detail
  • Career LevelOthers
  • Experience2 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYManagement
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.