Customer Service Specialist

Punajuaj
  • Post Date: May 25, 2022
  • Apply Before: September 24, 2022
  • Applications 0
  • Views 14
Job Overview

BABOON DELIVERY është një kompani shumë e sukseshme në fushën e zhvillimeve teknologjike, ku prej 6 vitesh është lider në ofrimin e shërbimit të porositjes së ushqimit online, por jo vetëm. Kompania po kërkon të zgjerojë stafin e saj, në pozicionin: Operatore te kujdesit ndaj klientit.  

Detyrat

Realizon dhe i përgjigjet telefonatave me klientët.
• Kontrollon, verifikon dhe pranon në sistem porositë.
• Informon klientët mbi Aplikacionin dhe shërbimet.
• U pergjigjet pyetjeve që klientët dërgojnë në chat.
• Sigurohet që gjithmonë të respektojë rregulloren e punës.
• Bashkëpunon me koleget për zgjidhjen e problematikave.
• Transmeton çdo problem dhe ankesë të klientëve, te personat përgjegjës.

Kushtet e Punës
• Puna organizohet në 3 turne është full time job.
• 1 ditë pushimi në jave.
• Nje vakt ushqimi të përfshirë nga kompania.
• Transport të perfshire për motive pune.
• Mundesi reale per promovim dhe rritje ne karriere.

Kualifikimet

Arsimi
• Të mos jetë në marrëdhënie shkolle.
• Duhet të ketë njohuri të mira gramatikore dhe njohese e gjuheve te huaja.
• Jane avantazh eksperienca të meparshme pune në poste, taxi, aeroport, agjensi udhetimi, e-commerce.

Aplikantët e interesuar mund të dërgojnë CV në adresën e email: hr@baboon.al
Vetëm kandidatet e përzgjedhur do të kontaktohen.
Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887, datë 10.03.2008 i ndryshuar, vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Job Detail
  • Career LevelOthers
  • Experience2 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYManagement
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.