Data Analist

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 14, 2021
 • Applications 0
 • Views 53
Job Overview

Savatours kerkon nje Data ANALIST per kontrollin dhe mirembajtjen e sistemit te saj te rezervimeve.

Detyrat

Detyrat

 • Hedhje te dhenash ne sistem ne menyre periodike ditore.
 • Planifikim shitjesh sipas kushteve te kontratave.
 • Hartim raportesh te ndryshme ditore, mujoje, vjetore etj.
 • Analizimi i të dhënave të mbledhura prej hulumtimeve të tregut.
 • Prezantimi i të dhënave me gojë, në formë të shkruar, diskutimi etj
 • Shpjegimi dhe argumentimi i rezultateve
 • Ndihmesa për drejtuesit e kompanise për të paraqitur gjetjet e hulumtimeve në një mënyrë të thjeshtë dhe të kuptueshme për hartimin e paketave te reja turistike.

Kualifikimet

Kualifikimet

 • Te kete mbaruar Fakultetin e ekonomise ose shkenca matematike.
 • Te kete njohje te shkelqyera te paketes microsoft office
 • Te kete ekpserience pune te pakten 3 vjet
 • Te jete i/e komunikueshem dhe te jete /ei afte per te punuar ne grup
 • Te zoteroje shume mire gjuhen Angleze.

Shënime
Ju lutem dergoni CV tuaj ne adresen e emailit: monitor@savatours.com

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYFinance
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.