Digital Specialist

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 8, 2021
 • Applications 0
 • Views 83
Job Overview

EUROLAB INTERNACIONAL GRUP shpk, nje nder shoqerite lider ne fushen e importit dhe distribucionit ne Shqiperi, shpall vakant pozicionin: Digital Specialist

Detyrat

Detyrat dhe Përgjegjësitë 

 • Zhvillon dhe menaxhon marketingun dixhital te kompanise ne te gjitha kanalet qe kompania ka.
 • Zhvillon dhe menaxhon përmbajtjen e web-it kanaleve të shitjeve on-line, apps, etj.
 • Menaxhon SEO/SEM dhe metoda të tjera për të rritur prezencën on-line.
 • Koordinon dhe mirëmban një bashkëpunim pozitiv me agjensitë e marketingut.
 • Monitoron kokurrencën dhe raporton për zhvillimite e tyre.
 • Përgatit raporte dhe koordinon me ekipin e analizës për studime më të detajuara.

Kualifikimet

Kualifikimet dhe Kerkesat 

 • Të ketë përfunduar Arsimin e Lartë Ekonomik, Marketing ose fusha të tjera të ngjashme.
 • Përvojë në pozicione te ngjashme rreth 3 vjet, përbën avantazh eksperienca në industrinë FMCG;
 • Përdorues i mirë i  gjuhës italiane dhe angleze, të folur dhe shkruar.
 • Njohuri  shumë të mira në përdorimin e Paketës Microsoft Office.
 • Aftësi të spikatura komunikimi verbal dhe të shkruar.
 • Njohje shumë e mirë  e programeve Photoshop, Illustrator, Indesign.

Mënyra e Aplikimit Personat e interesuar, mund të dërgojnë Cv në adresën hr@eurolab.com.al
Ne subjekt te e-mailit te vendoset pozicioni i punes per te cilin aplikohet. Vetem kandidatet qe plotesojne kriteret do te kontaktohen nga kompania.

Shenime
Të dhënat tuaja do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi, në mbështetje të legjislacionit në fuqi për mbrojten e të dhënave personale Ligjit (Nr. 9887 datë 10.03.2008) Për mbrojtjen e të dhënave Personale

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience3 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYIT
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.