Drejtues per Departamentin e Distribucionit

Punajuaj
 • Post Date: January 5, 2022
 • Apply Before: July 6, 2022
 • Applications 0
 • Views 2
Job Overview

Billa & Co Shpk, nje kompani dinamike, me rritje vit pas viti ne fushen e tregtimit te pllakave, hidrosanitareve dhe parketeve,kerkon te punesoje nje: Drejtues per Departamentin e Distribucionit.

Detyrat

Përgjegjës për arritjen e targetave sasiorë e cilesorë të Departamentit të Distribucionit;

 • Udhëheq dhe menaxhon ekipin e Distribucionit;
 • Menaxhon marrëdhëniet me partnerët e Distribucionit;
 • Mbikëqyr, organizon menaxherët e shitjes, përpilon buxhetet dhe planet e punës;
 • Organizon vizita periodike në kanalin e Distribucionit;
 • Raportim periodik te bordi drejtues për performancën e punonjësve të departamentit;
 • Përgjegjës për respektimin e të gjithë procedurave që lidhen me pozicionin e tij të punës;
 • Kryen raportime periodike mbi ecurinë dhe problematikat e punës.
 • Mirëmban marrëdhëniet me klientët ekzistues dhe jep propozime konkrete për produktet e kompanisë;
 • Përgjegjës për trajnimin e stafit të deparatmentit mbi produktet e kompanisë.

Kualifikimet

 • I afte ne organizimin e proceseve te punes.
 • I afte ne zgjidhjen e problematikave.
 • I afte ne menaxhimin e stafit.
 • I afte ne raportimin e informacionit.
 • I afte te zhvilloje trajnime te stafit.
 • I afte te punoje me objektiva shitjesh.
 • I afte te drejtoje dhe te motivoje te tjeret;
 • I afte te menaxhoje mire kohen dhe te vendose prioritetet e duhura.
 • Te kete eksperience ne shitjesh nga te cilat minimalisht 3 vjet eksperience ne nivel drejtues menaxherial.

Për të aplikuar në këtë pozicion pune, dërgo CV-në tek kompania/organizata me email duke klikuar këtu ose apliko nga duapune.com.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: hr@billa.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Billa.

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience3 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.