Ekonomist/e

Punajuaj
 • Post Date: January 5, 2022
 • Apply Before: May 6, 2022
 • Applications 0
 • Views 0
Job Overview

Hydrodynamic Systems Shpk kerkon te punesoje; Ekonomiste

Detyrat

 • Regjistrimi i faturave te shpenzimeve(Blerje )si dhe i kontabilizimi i sakte i tyre.
 • Mbajtja e veprimeve te arkes dhe bankes.
 • Mbajtja e marredhenieve dhe rakordimi me klientet, Hartimi i Raportit te debitoreve .
 • Hartimi raporteve te ndryshme shitje dhe blerje , krahasimi i ecurise se produkteve ne periudha te ndryshme.
 • Pergatitja e faturave tatimore te shitjes bazuar ne kontratat e nenshkruara mes paleve .
 • Mbajtja e gjendjes se inventarit te magazines, kartelave te artikujve, rakordimin me kontabilitetin.
 • Kontrolli cdo fund muaji librit te blerjes dhe shitjes. Evidentimi I shmangieve te mundshme me llogarite perkatese.
 • Detyra të tjera të ngarkuara nga eprori përkatës

 

Kualifikimet

 • Arsimi i lartë ekonomik ose në fusha të ngjashme me të.
 • Eksperienca e mëparshme e punës në pozicione të ngjashme minimumi 1 vit pune.
 • Të jetë i orientuar ndaj rezultatit dhe të jetë disponibel
 • Të ketë aftësi komunikuese dhe bashkëpunim në grup
 • Njohuri te programit financiar finance 5
 • Te ruajne konfidencialitetin, si dhe te karakterizohen nga korrektesia dhe integriteti

Te gjithe te interesuarit mund te dergojne CV-te e tyre ne adresen e email-it; hr22.hds@gmail.com

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • ExperienceLess than 1 Year
 • GenderFemale
 • INDUSTRYFinance
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.