Ekonomist/e

Punajuaj
  • Post Date: January 5, 2022
  • Apply Before: May 6, 2022
  • Applications 0
  • Views 35
Job Overview

Ofrohet Vend Pune Ekonomist/e per market, Star market!

Kriteret:
1. Te kete mbaruar studimet per Finance/ Ekonomi-Biznes,
2. Te kete eksperienca te meparshme ne Shoqeri Tregtare (mbi 2 vite),
3. Te njohe dhe perdor shume mire programin financiar, Financa 5,
4. Te jete i/e azhornuar me platformen Self Care,
5. Te kete aftesi ndervepruese, menaxhuese,
6. Te kete aftesi shume te mira Analizuese ne te dhenat financiare,
7. Te dije te perdor shume mire Excel-in.

Roli dhe pergjegjesite:
Pergatitja e informacionit financiar te Shoqerise si dhe regjistrimi i te dhenave financiare ne sistemin kontabel,
duke u bazur ne informacionin e pasqyruar ne kontrata, fatura shitje & blerje, arka, levizjet bankare, etj., duke perfshire:
-Regjistrimin periodik i faturave te blerje-shitje,
-Regjistrimin i hyrje-daljeve ne magazine,
-Të mbikqyrë në vazhdimësi dhe me përpikmëri proceset financiare, të kryej analiza/kontrolle të rregullta të faturimeve & blerjeve,
-Të mbaj raportet me klient-furnitor për ceshtjet financiare.
-Te kryej dhe mbikqyr procesin e inventarizimit te mallrave,
-Te kontrolloje raporitn e kosto-shitje,
-Te menaxhoj portalin Self Care dhe te kryej veprimet e nevojshme,
-Te pergatise pasqyrat financiare per nevoja operacionale,
-Te kryej kontabilzimin e veprimeve,

Mund te aplikoni duke kderguar Cv ne adresen    hr.starmarket@gmail.com
Do kontaktohen vetem kandidatet e perzgjedhur per nterviste.

Job Detail
  • Career LevelOthers
  • Experience2 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYFinance
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.