Ekonomist/e

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: November 10, 2021
 • Applications 0
 • Views 90
Job Overview

LUFRA shpk, e krijuar mbi 28 vite më pare, është sot kompania më e madhe e produkteve te qumeshtit në vende. Me fabrikë në Lushnje, Rrogozhinë dhe një fabrikë uji në Dukat, Vlorë, dhe prezente në të gjithë Shqipërinë me mbi 40 produkte të ndryshme për konsumatorin, aktualisht kërkon të punësojë një Ekonomist/e per zyrat ne Tirane.

Detyrat

 • Rregjistrim fatura shitje dhe blerje për shpenzime dhe të ardhura.
 • Rregjistrimi i veprimeve të magazinës, rakordim në lidhje me levizjet e materialeve.
 • Kontrolli detajuar i shpenzimeve & të ardhurave mujore të realizuara.
 • Rakordime me bankat, balancat e llogarive mujore, kontrolli saktësisë së regjistrimeve të transaksioneve bankare në kontabilitet.
 • Ndjekja e detyrimeve të furnitorëve / nënkontraktorëve.
 • Plotesimi i urdhërpagesave.
 • Përgatitja e raporteve financiare në mënyrë periodike mujore, gjashtëmujore dhe 1 vjecare.
 • Të sigurojë zbatimin e duhur të të gjithë veprimtarisë operacionale të Arkës.

Kualifikimet

 • Të ketë mbaruar fakultetin Ekonomik.
 • Të ketë eksperience pune minimalisht 2 vjet.
 • Të kete njohuri te programeve financiare.
 • Saktesi dhe produktivitet, aftësi për të përmbushur afatet.
 • Të bashkepunojë me stafin e departamentit për të gjitha detyrat.

 

Për te aplikuar për këtë pozicion, ju lutem dorëzoni dokumentet e poshtëpërmëndura: CV të detajuar; Letër Interesi, tek zyrat qëndrore të Lufra ose nëpërmjet e-mailit: hr@lufra.al

Job Detail
 • Offerd Salary0- £15,000
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYFinance
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.