Ekonomist / e

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 20, 2021
 • Applications 0
 • Views 43
Job Overview

Bashkohuni edhe ju stafit ambicioz të hotel Adriatik

EKONOMISTE

• Pajisni me POS për të gjitha departamentet.
• Ndiqni email-et e finances.
• Dërgo informacionin e raportit ditor.
• Regjistroni transaksionet e TVSH-së që lidhen me fatura fiskale
• Shko përmes parapagimeve (Stripe, Booking.com dhe Wire Transfers).
• Monitoroni POS gjatë ditës.
• Raportoni të gjitha blerjet e bëra për ditën.
• Komunikoni me depon dhe furnizuesit në baza ditore, raportoni çështjet e inventarit.
• Përditësoni kursin e këmbimit në baza ditore.
• Kontrolloni gjendjen e arkave.
• Koordinon llogaritë e klientëve dhe të furnitorëve.
• Pagesa e furnitorëve (cash ose transfertë bankare).
• Regjistro gjithë transaksionet bankare në fund të çdo muaji.
• Përgatitni fatura për klientët, grupet ose eventet sipas nevojave të klientit.
• Përgatisni raporte të veçanta sipas nevojave.
• Organizoni takime me agjentët e shitjes dhe përfaqësuesin e kompanisë për të zgjedhur raportin më të mirë të cilësisë / çmimeve për mallra dhe shërbime specifike. Negocion çmimet dhe kushtet në përputhje me rrethanat.
• Komunikoni në mënyrë të vazhdueshme me çdo departament të hotelit për t’i ndihmuar ata me politika të reja, procedura të reja dhe çdo pyetje tjetër që mund të kenë lidhje me departamentin financiar.
• Monitorimi i kontratave të mëparshme (afatet, ndryshimi në marrëveshje).
• Përgatitni faturat për POS.
• Monitoroni cilësimet në softuerin e llogarisë dhe komunikoni mospërputhjet në konfigurimin.
• Përgatitni deklaratat deri në 10 të çdo muaji.
• Përgatitja e konfigurimit mujor të listës së pagave.
• Përgatitni deklaratën tatimore deri më 20 të çdo muaji, paguani sigurimin e punonjësve.
• Deri në fund të marsit përgatitni pasqyrat vjetore dhe deklaratën tatimore.
• Raportoni shërbimet mujore dhe shpenzimet operative të departamentit.

 • Te kete mbaruar fakultetin e ekonomise/biznesit.
 • Te kete eksperience pune.
 • Te njohe minimalisht gjuhen e huaj Angleze.

Pagë konkurruese dhe bonuse sipas rezultateve në punë

Nëse dëshironi të bëheni pjesë e stafit të hotel “Adriatik” dërgoni një cv me foto në adresën e email: humanresources@adriatikhotel.com

Ose paraqituni personalisht në hotel, ku në recepsion do gjeni një formular aplikimi që mund ta plotësoni;

Aplikantët që përmbushin kërkesat tona bazë do të njoftohen për zhvillimin e intervistës së punës.
Duke ju falenderuar për aplikimin tuaj!
Për më shumë informacion mbi hotel Adriatik vizitoni faqen: www. Adriatikhotel.com

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience3 Years
 • GenderFemale
 • INDUSTRYFinance
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.