Ekonomiste

Punajuaj
  • Post Date: November 23, 2021
  • Apply Before: January 22, 2022
  • Applications 0
  • Views 0
Job Overview

Shoqëria “Dimax Albania” Shpk kërkon të punësojë Ekonomiste

Detyrat

• Regjistrimi i faturave te shitjes,blerjes si dhe i kontabilizimi i sakte i tyre.
• Regjistrimi i faturave te importit llogaritja e kostove shtese si dhe kontabilizimi I tyre.
• Mbajtja e veprimeve te arkes dhe bankes.
• Mbajtja e marredhenieve dhe rakordimi me klientet, Hartimi i Raportit te debitoreve.
• Mbajtja e marredhenieve dhe rakordimi me furnitoret.
• Hartimi i raporteve te ndryshme shitje dhe blerje, krahasimi i ecurise se produkteve ne periudha te ndryshme.
• Detyra të tjera të ngarkuara nga eprori përkatës.

Kualifikimet

•         Arsimi i lartë ekonomik
•         Eksperienca e mëparshme e punës mbi 2 vite pune.
•         Të jetë i orientuar ndaj rezultatit dhe të jetë disponibel.
•         Të ketë aftësi komunikuese dhe bashkëpunim në grup.
•         Njohuri te programit financiar finance 5.
•         Te ruajne konfidencialitetin, si dhe te karakterizohen nga korrektesia dhe integriteti.

CV-në tuaja ju lutemi dërgojeni në adresën e-mailit: dimax.humanr@gmail.com 
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.
Duke dërguar me email CV-në në adresën e treguar në këtë njoftim, kandidati pranon që kompania  “DIMAX ALBANIA”Shpk, përpunon të dhënat e tij personale me qëllim të punësimit, në përputhje me legjislacionin në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale dhe politikën e rekrutimit të privatësisë botuar në linkun http:/www.aleat.al/en/privacy-pol.

Job Detail
  • Offerd Salary0- £15,000
  • Career LevelOthers
  • Experience2 Years
  • GenderFemale
  • INDUSTRYFinance
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.