Ekonomiste Kontabel

Punajuaj
  • Post Date: January 7, 2022
  • Apply Before: July 8, 2022
  • Applications 0
  • Views 1
Job Overview

Logomekanika sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e sistemeve te kondicionimit HVAC, punimeve hidraulike në Shqipëri, Kosove e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Themeluar që në vitin 2016, Logomekanika sh.p.k ka krijuar dhe zbatuar shumë projekte të suksesshme në sistemet mekanike, HVAC si: Universiteti Betel (Tiranë), Muzeu I Luftes Tirane, Rezidenca Melia Gjiri I Lalzit, Ambiente shkollore, “Cineplexx” (Prizren), “Data Center Raiffeisen Bank” (Prishtine) etj etj. Eshtë e specializuar në fushën e punimeve civile dhe industriale HVAC dhe jo vetem si: Qendra Tregtare, Godina Rezidenciale, Qendra Sociale dhe Kulturore, punime industriale.

Logomekanika sh.p.k vlërëson burimet njerëzore si asetin me të madh të shoqërisë, duke kontribuar në zhvillimin dhe promovimin e tyre në fusha të ndryshme profesionale. Shoqeria po kerkon te zgjeroje stafin e saj ne Departamentin ekonomik ne pozicionin: Ekonomiste kontabel.
Pershkrimi i pergjithshem: Ekonomisti Kontabel do te jete pergjegjes per kordinimin dhe zbatimin e akteve te administrimit te brendshem dhe akteve ligjore dhe nenligjore ne fuqi si me poshte:

Detyrat

• Realizimi i faturave të shitjes.
• Hedh ne sistemin financiar Alfa web, faturat e shitje-blerjeve, arke-banke, magazine.
• Ndjek marredheniet klient – furniture dhe te kryeje rakordimet periodike mujore.
• Kontrollon shpenzimet e kryera nga kantieret dhe departamentet e shoqerise.
• Ben deklarimet periodike fiskale, kontabilizimin e tyre.
• Pergatit raporte, periodike/mujore ne lidhje me te ardhurat dhe shpenzimet e shoqerise, te drejtat dhe detyrimet.
• Rakordimi me Departamentin Inxhinierik në lidhje me situacionet per objektet e shoqerise.
• Ben mbylljen e llogarive dhe me tej pasqyrat financiare vjetore.
• Detyra te tjera sic nevojiten/ kerkohen sipas pozicionit.

Kualifikimet

• Të jetë diplomuar në Ekonomi, Dega Financë.
• Të ketë eksperiencë pune te meparshme, si Financiere 5 vjet, mosha nga 25-35 vjec.
• Të ketë njohuri shumë të mira të programit Alfa Web dhe paketes Office.
• Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

Ju lutem aplikoni duke derguar CV tuaj tek emaili: logomekanikashpk@gmail.com

Job Detail
  • Career LevelOthers
  • Experience5 Years
  • GenderFemale
  • INDUSTRYFinance
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.