Ekonomiste

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
  • Post Date: November 15, 2021
  • Applications 0
  • Views 60
Job Overview

Shoqëria “Construction Energy Parts”ShPK kërkon të punësojë një; Ekonomiste

Detyrat

  • Regjistrimi i faturave te shitjes,blerjes si dhe i kontabilizimi i sakte i tyre.
  • Regjistrimi i faturave te importit llogaritja e kostove shtese si dhe kontabilizimi I tyre.
  • Mbajtja e veprimeve te arkes dhe bankes.
  • Mbajtja e marredhenieve dhe rakordimi me klientet, Hartimi i Raportit te debitoreve .
  • Mbajtja e marredhenieve dhe rakordimi me furnitoret.
  • Hartimi i raporteve te ndryshme shitje dhe blerje , krahasimi i ecurise se produkteve ne periudha te ndryshme.
  • Detyra të tjera të ngarkuara nga eprori përkatës.

 

Kualifikimet

  • Arsimi i lartë ekonomik
  • Eksperienca e mëparshme e punës mbi 2 vite pune
  • Të jetë i orientuar ndaj rezultatit dhe të jetë disponibel
  • Të ketë aftësi komunikuese dhe bashkëpunim në grup
  • Njohuri te programit financiar finance 5
  • Te ruajne konfidencialitetin, si dhe te karakterizohen nga korrektesia dhe integriteti

CV-të tuaja ju lutemi  dërgojeni në adresën e-mailit: cep.z.juridike@gmail.com

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.

Duke dërguar me email CV-në në adresën e treguar në këtë njoftim, kandidati pranon që kompania  Construction Energy Parts, përpunon të dhënat e tij personale me qëllim të punësimit, në përputhje me legjislacionin në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale dhe politikën e rekrutimit të privatësisë botuar në linkun http:/www.aleat.al/en/privacy-pol.

Job Detail
  • Offerd Salary0- £15,000
  • Career LevelOthers
  • Experience2 Years
  • GenderFemale
  • INDUSTRYFinance
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.