Ekonomiste

This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: November 15, 2021
 • Apply Before: January 14, 2022
 • Applications 0
 • Views 2
Job Overview

Shoqëria “Construction Energy Parts”ShPK kërkon të punësojë një; Ekonomiste

Detyrat

 • Regjistrimi i faturave te shitjes,blerjes si dhe i kontabilizimi i sakte i tyre.
 • Regjistrimi i faturave te importit llogaritja e kostove shtese si dhe kontabilizimi I tyre.
 • Mbajtja e veprimeve te arkes dhe bankes.
 • Mbajtja e marredhenieve dhe rakordimi me klientet, Hartimi i Raportit te debitoreve .
 • Mbajtja e marredhenieve dhe rakordimi me furnitoret.
 • Hartimi i raporteve te ndryshme shitje dhe blerje , krahasimi i ecurise se produkteve ne periudha te ndryshme.
 • Detyra të tjera të ngarkuara nga eprori përkatës.

 

Kualifikimet

 • Arsimi i lartë ekonomik
 • Eksperienca e mëparshme e punës mbi 2 vite pune
 • Të jetë i orientuar ndaj rezultatit dhe të jetë disponibel
 • Të ketë aftësi komunikuese dhe bashkëpunim në grup
 • Njohuri te programit financiar finance 5
 • Te ruajne konfidencialitetin, si dhe te karakterizohen nga korrektesia dhe integriteti

CV-të tuaja ju lutemi  dërgojeni në adresën e-mailit: cep.z.juridike@gmail.com

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.

Duke dërguar me email CV-në në adresën e treguar në këtë njoftim, kandidati pranon që kompania  Construction Energy Parts, përpunon të dhënat e tij personale me qëllim të punësimit, në përputhje me legjislacionin në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale dhe politikën e rekrutimit të privatësisë botuar në linkun http:/www.aleat.al/en/privacy-pol.

Job Detail
 • Offerd Salary0- £15,000
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderFemale
 • INDUSTRYFinance
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.