Elektricist

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 13, 2021
 • Applications 0
 • Views 12
Job Overview

Qellimi i Pozicionit:

 • Miremban rrjetin ,kontrollon linjat dhe evidenton problemet , ben raportimet perkatese.

Detyrat

 • Te njohe me perpikmeri shtrirjen e rrjetit elektrik dhe llojet e materialeve te perdorura.
 • I afte per konstatimin dhe percaktimin e materialeve te nevojshme per mirembajtjen rutine dhe ate te jashtezakonshme te rrjetit elektrik.
 • Te mirembaje rrjetin ekzistues te linjave te furnizimit si dhe te shtoje linja te reja sipas kerkeses ,mundesive teknike dhe sigurimit teknik.
 • Riparon defektet e pajisjeve elektrike dhe elektronike.
 • Detyra te tjera qe i caktohen.

Kualifikimet

 • Te kete eksperience pune ne profile te ngjashme zbatimi.
 • Njohuri shume te mira te elementeve baze te sistemit elektrik.
 • Njohuri shume te mira te rregullores se sigurimit teknik.
 • Aftesi kompetente ne instalime elektrike, ne kontroll dhe mirembajtje rrjeti.

 

Ju lutem dergoni CV : shyze.biznes@yahoo.com

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderMale
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationCertificate
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.