Estetiste/Infermiere

Punajuaj
 • Post Date: January 7, 2022
 • Apply Before: May 8, 2022
 • Applications 0
 • Views 4
Job Overview

Talise Beauty & SPA operon në treg në fushën e bukurisë, relaksit dhe mirëqënies, që në vitin 2018.  Tek Talise mund të gjenden të gjitha zgjidhjet për të përmbushur deshirat për shërbim të përsosur në perfeksionimin e bukurisë, trupit dhe lëkurës suaj përmes një game të gjerë trajtimesh moderne dhe unike nëpërmjet fjalës së fundit të teknologjisë. Për të realizuar kërkesat në rritje të klientëve Talisë synon të zgjerojë stafin e saj.

Detyrat

 • Konsulta paraprake për vlerësimin dhe identifikimin e nevojave të klientit në përputhje dhe me dëshirat dhe pritshmëritë e tij.
 • Plotësimi I kartelës së klientit dhe realizimi i fotove për të evidentuar ndryshimet para dhe pas trajtimit.
 • Komunikim profesional me klientin, për të kuptuar drejtë kushtet e klientit, për të qenë të qartë mbi trajtimin që do të kryhet, kushtet e jetesës që shoqërojnë trajtimin.
 • Ndjekja e klientit gjate gjithë trajtimit dhe sqarimi për cdo seance të kryer.
 • Respektimi i rregullores së brendshme të Talise.

Kualifikimet

 • Të jetë e specializuar për Lazer Hair dhe trajtime fytyre.
 • Të ketë eksperiencë pune mbi 1 vit. Të jetë mbi 25 vjec.
 • Karakteristika Personale: Bashkëpunuese.
 • Korrekte.
 • Fleksibël me oraret e punës

Personat e interesuar të dërgojnë CV-në e tyre në whatsapp: +355 69 205 6469 ose t’a dërgojnë me email në adresën info@talise.al

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • ExperienceLess than 1 Year
 • GenderFemale
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.