Financier/e

Punajuaj
 • Post Date: January 7, 2022
 • Apply Before: May 8, 2022
 • Applications 0
 • Views 3
Job Overview

Communication Progress Sh.p.k është në kërkim të një kandidati/e për pozicionin “Financier/e”,  i/e cili/a do të jetë pjesë e njësisë Financë dhe Logjistikë.

Detyrat

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Kontrolli, regjistrimi i të dhënave ditore, blerjet dhe shitjet, veprimet e bankës dhe arkës.
 • Ndjekja e termave të dorëzimit dhe financiare për kontratat e shitjes, blerjes në sistem dhe përditesim i statusit të tyre.
 • Gjurmimi i porosive të blerjes dhe të shitjes sipas afateve të paracaktuara në kontratë.
 • Ndjekja e marrëdhënieve sipas afateve të pagesave me klientë/furnitorë.
 • Shitje dhe blerje, përgatitja e faturave të shitjes dhe pranimi i faturave të blerjes.
 • Komunikim dhe marrëdhenie me klientin dhe furnitorin, rakordimet dhe mbajtjet e llogarive.
 • Përgatitje e raportimeve javore dhe interpretimi i të dhënave financiare.
 • Kontrolli dhe dokumentimi i blerjeve/shitjeve të aktiveve të kompanisë.
 • Ndjekja e deklarimeve periodike për tatimet dhe taksat e kompanisë.
 • Arkivim i dokumentave financiarë dhe të administratës.
 • Kryerja me përgjegjshmëri e çdo detyre tjetër të ngarkuar nga menaxheri.

Kualifikimet

Kualifikimet dhe kërkesat:

 • Të jetë i/e diplomuar në Financë (e preferueshme dega Kontabilitet).
 • Të ketë mbi 3 vite eksperiencë pune në financë/kontabilitet.
 • Të ketë eksperiencë pune me programet financiare për ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave.
 • Të jetë i aftë të menaxhojë kohën dhe ngarkesën e punës.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi.

Të preferueshme:

 • Aftësi të mira të gjuhës Angleze, në lexim dhe shkrim.
 • Të jetë bashkëpunues dhe energjik.

Nëse jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani integratore, ne ju mirëpresim! Ju lutemi, dërgoni aplikimin tuaj të plotë, tek adresa: rekrutime@commprog.com

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience3 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYFinance
 • QualificationHigh School
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.