Financier i larte

Punajuaj
 • Post Date: January 13, 2022
 • Apply Before: May 14, 2022
 • Applications 0
 • Views 9
Job Overview

Kompania Eteria shpk, e cila ushtron aktivitet ne fushen e projektimit dhe prodhimit te artikujve ne inox ne seri per tregun e huaj, puneson nje finacier te larte.
Pozicioni i punes perfshin mbulimin e administrates, te kontabilitetit dhe finances se kompanise.
Kompania ofron kushte optimale dhe page mbi mesataren e tregut, te lidhura ngushte me eficencen ne pune.

Kushtet qe duhet te plotesohen nga kandidatet dhe kerkesat kundrejte tyre jane:

 • mashkull, mosha 25-35 vjec;
 • motivim i forte, seriozitet, disponibilitet, ambicie profesionale;
 • eksperience ne profesion per te pakten 3 vite;
 • gjuhe italiane e shkruar dhe e folur, minimalisht niveli B2
 • dergesa me e-mail e nje CV-je ne format europian;

info@trialstudio.al cel: 0692098721

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience3 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYFinance
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.