Financiere

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 16, 2021
 • Applications 0
 • Views 112
Job Overview

Aladini Trade Partner Shpk, me një rritëm të lartë rritje çdo vit është bërë lideri i shitjeve online.
Menaxhojmë disa prej portaleve më të suksesshme në shitje si www.aladini.al www.bukinist.al www.beba.al c

Titulli i pozicionit:Financiere
Departmenti: Financa
Vendndodhja: Zyrat Qëndrore

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Bën regjistrime në sistemin financiar operacional, faturave të shitjeve dhe blerjeve , aseteve, përgatitë dhe kontrollon faturat sipas procedurave të kompanisë;
 • Përgjegjës për kontabilizimin e veprimeve bankare në system dhe rakordimin e gjendjes
 • Kryen mbylljen e Librave të TVSH-së dhe kryen rakordimin e tyre me sistemin kontabël;
 • Kryen rakordimin e kartelave të magazinave nën përgjegjësi
 • Është përgjegjës për kontabilizimin dhe njohjen e të ardhurave dhe shpenzimeve mujore .
 • Asiston në mbylljen e raporteve mujore brenda afateve të brendshme të përcaktuar nga kompania dhe ne mbylljen e bilancit.
 • Kryen zbardhjen e inventareve vjetore të kryera nga kompania nëe bashkëpunim me magazinierët e njesive.
 • Kryen rakordimin e klientëve apo furnitoreve sipas kërkesës nga ana e drejtimit;
 • Kryen kontrollin ditor të dokumentacionit të dërguar nga ana e njesive në mënyrë që të jenë në përputhje me procedurat e kompanisë dhe kontratat.
 • Asiston Shefin e Financës gjatë auditimeve tatimore dhe auditimeve të jashtme.

Kualifikimet dhe aftësite:

 • Diplomë Universitare në Financë
 • Njohja e programin financiar Navision, përben avantazh.
 • Aftësi të shkëlqyera organizative, duke përfshirë aftësi për të planifikuar punën dhe vendosur prioritete;
 • Aftësi për të kryer shumë detyra njëkohësisht dhe aftësi për të orientuar detajet;
 • Aftësi shumë të mira ndërpersonale;
 • Aftësi shumë të mira për të ruajtur informacionin konfidencial;
 • Eksperiencë e mëparshme minimum 3 vite.

Kushte e punës: Aladini Trade Partner shpk ofron paketë të mirë kompesimi dhe benefitesh, përfshirë edhe bonuse bazuar në meritë dhe vlerësimin e performancës.

Procedura e Aplikimit:
Për të aplikuar për këtë pozicion, jeni të lutur të dërgoni CV tuaj dhe letrën e interesit nëpërmjet emailit tek adresa hr@nettrade.al.
Ju lutem vini re se do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur për intervistë.

* Të gjithë aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet sipas ligjit Nr. 9887 të vendosur nga Parlamenti i Shqipërisë mbi “Mbrojtjen e të dhenave personale”

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience3 Years
 • GenderMale
 • INDUSTRYFinance
 • QualificationHigh School
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.