Financiere

Punajuaj
 • Post Date: January 11, 2022
 • Apply Before: May 12, 2022
 • Applications 0
 • Views 0
Job Overview

MEGATEK pjesë e Teqja Group International, po kërkon të punësojë: Financier/e

Detyrat

 • Siguron respektimin dhe përmbushjen e kërkesave të politikave dhe procedurave të Kompanisë, në lidhje me veprimet financiare.
 • Mban arkivën e dokumentave përkatëse lidhur me veprimet bankare dhe çdo të dhënë tjetër sipas udhëzimeve.
 • Siguron bashkëpunim optimal me punonjësit në Departament jashtë tij.
 • Harton raporte për punën e kryer, duke pasqyruar të gjitha vlerësimet, objeksionet dhe rekomandimet për procesin.
 • Njihet me manualin e Departamentit dhe zbaton me korrektësi procedurat përkatëse.
 • Siguron që veprimet po kryhen sipas përditësimeve të ligjeve përkatëse.
 • Detyra të tjera siç nevojiten/kërkohen për mbarëvajtjen e punës.

Kualifikimet

Edukimi: Diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë, Dega Financë ose Kontabilitet me rezultate të mira.

Eksperiencë pune: Eksperience pune në pozicione të ngjashme, jo më pak se 2 vjet.

Aftësitë:

 • Integritet të lartë dhe etikë profesionale.
 • Aftësi të forta arsyetimi analitik për të zgjidhur problemet praktike.
 • I/e aftë për të punuar në afate dhe nën presion
 • Aftësi të shkëlqyera ndërnjerëzore dhe komunikuese, përfshirë aftësi të mira të prezantimit dhe shkrimit të raporteve.
 • Njohuri të mira të paketës Microsoft Office, programet e ndryshme financiare etj.

Procedura e Aplikimit:
Për të aplikuar për këtë pozicion, ju lutem dorëzoni CV të detajuar dhe Letër motivimi tek Divizioni i Burimeve Njerëzore nëpërmjet njërës nga mënyrat si në vijim:
1. Me E-mail: burimenjerezore@megateksa.com
2. Duke dërguar me postë në adresën e mëposhtme:
MEGATEK S.A
Divizioni i Burimeve Njerëzore
Autostrada Tiranë-Durrës km 7.
Tirana, Albania

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYFinance
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.