Financiere

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: November 19, 2021
 • Applications 0
 • Views 52
Job Overview

Polikliniken Doctors Hospital sh.p.k kerkon te punesoje ; Financiere

Detyrat

 • Regjistrimin e veprimeve me banken dhe arken
 • Monitorimin e klienteve dhe furnitoreve
 • Pergatitjen e deklarimeve dhe rakordimet ne lidhje me marredhenjen me shtetin
 • Pergatitjen e listepagesave
 • Funksione dhe detyra kryesore ne lidhje me raportimet periodike tek ortaket
 • Pergatit pasqyrat financiare te shoqerise si dhe raporton cdo muaj tek ortaket e shoqerise

Kualifikimet

 • Diplome ne deget Finance/Kontabilitet
 • Te kete njohuri te mira ne programet e finances
 • Te njoh mire programin e fiskalizimit
 • Njohuri te mira te paketes Office
 • Eksperiece pune
 • Te jete i/e familjarizuar me Standartet Kombetare te Kontabilitetit

Web: www.doctorshospital.al

Email: agostinmemaj@live.com

Cel: +0355 67 20 84 028   

Job Detail
 • Offerd Salary0- £15,000
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderFemale
 • INDUSTRYFinance
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.