Financiere

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
  • Post Date: December 11, 2021
  • Applications 0
  • Views 23
Job Overview

Kompania KLAR shpk distributori kryesore i Segafredo Zanetti është në kërkim të një Financiere.

Detyrat

• Rregjistrim fatura shitje dhe blerje për shpenzime dhe të ardhura
• Rregjistrimi i veprimeve të magazines, rakordim në lidhje me levizjet e materialeve
• Kontrolli detajuar i shpenzimeve & të ardhurave mujore të realizuara
• Rakordime me bankat, balancat e llogarive mujore, kontrolli saktësisë së regjistrimeve të transaksioneve bankare në kontabilitet
• Ndjekja e detyrimeve të furnitorëve / nënkontraktorëve. Plotesimi i urdhërpagesave.
• Përgatitja e raporteve financiare në mënyrë periodike mujore, gjashtëmujore dhe 1 vjecare.

Kualifikimet

• Të ketë mbaruar fakultetin Ekonomik: Dega Financë, Kontabilitet.
• Të ketë eksperience pune si financiere minimalisht 5 vjet.
• Të njohë shumë mirë programin e Finances 5.0 & Paketen office.
• Saktësi dhe produktivitet, aftësi për të përmbushur afatet.
• Të bashkëpunojë me stafin e departamentit për të gjitha detyrat.
• Te jetë etike në marëdhenie me kolegë.

Kandidatet e interesuar duhet të aplikojnë në adresën: burimenjerezore@klar.al
Do të njoftohen për intervistë vetëm aplikantët e përzgjedhur.
Suksese!

Job Detail
  • Career LevelOthers
  • Experience5 Years
  • GenderFemale
  • INDUSTRYFinance
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.