Kompania OLA 1 shpk (www.ola1.com) kerkon te punesoje per nevojat e saj nje Financiere e cila duhet te plotesoje kerkesat e meposhtme:

Aftesite dhe Kualifikimet :

  • Diplome Master , Dega Finance ose Kontabilitet.
  • Njohuri te shkelqyera ne paketen Microsoft Office (Excel, Word).
  • Zoterim te programit Financa 5.
  • Zoterim te gjuhes se huaj Italisht, Anglisht, nivel mbi mesatar.
  • Eksperience pune ne Finance, minimumi 2-vjecare.


Detyrat kryesore:

  • Manaxhim/Rakordim furnitoresh, procedurat e blerjes se materialeve.
  • Manaxhim te mirat materiale te kompanise.
  • Analize kosto produktesh, mallrash.
  • Analize dhe ndjekje banka, arka.
  • Raportime dhe analiza periodike ne funksion te detyrave qe kryen.


Adresa Gropaj, Vaqarr.
Transporti i siguruar me mjetin e Kompanise.
Orari i punes 8.00-16.30
Nese jeni e interesuar dergoni CV ne email: financa2@ola1.com .
Vetem personat e perzgjedhur do te kontaktohen!