Full stack Developer

Punajuaj
  • Post Date: January 3, 2022
  • Apply Before: May 4, 2022
  • Applications 0
  • Views 10
Job Overview

Kërkojmë një zhvillues full-stack (Full stack developer) Part Time / Remote.

Duhet të di anglisht, është plus që të di edhe italisht.
Gjuha kryesore e programimit do jetë në Javascript në veçanti për Vue.js framework.
Gjuha për zhvillimin e shërbimeve(services) është Golang.
Baza e të dhënave(Database-i) që përdoret është Mongodb, për të cilën kërkohen njohuri të mira.

Kandidati duhet të punojë në zhvillimin, mirëmbajtjen si dhe në mirëmbajtjen evolutive.

Të interesuarit të dergojnë CV në anglisht ose italisht në info@code-studio.eu

Job Detail
  • Career LevelOthers
  • Experience2 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYIT
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.