HR Specialist

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: December 16, 2021
 • Applications 0
 • Views 88
Job Overview

The HR specialist is responsible for the administrative support of day-to-day HR activities by coordinating a broad range of services to ensure employees, processes and policies are aligned to achieve company goals.

Detyrat

 • Assist in the daily correct implementation of HR policies and programs, process documents/forms necessary for such implementation.
 • Respond to employees’ queries and address any HR issue in a timely and professional manner.
 • Ensure all employee records are maintained and updated with new hire information or changes in employment status and timely reflected in the employee database.
 • Maintain current job descriptions and assist in creation of new ones.
 • Assist with all HR communications efforts.
 • Maintain compliance with employment laws and regulations and recommends best practices.
 • Responsible for the recruitment process from drafting job announcements and posting job ads to screening resumes and referring candidates to the hiring managers.
 • Interview and facilitate the hiring of qualified job applicants for opened positions.
 • Prepare paperwork, schedule, and facilitate smooth new hire onboarding process in coordination with cross-functional departments to deliver the best first-day experience.
 • Prepare periodic or as requested HR reports and perform other duties as assigned.

Kualifikimet

General Requirements:

 • University degree in Social Sciences, HR Management qualifications make an advantage.
 • 3 years of previous experience in HR processes, with a strong focus in full recruiting cycle.
 • Solid knowledge of employment laws and best practices.
 • Individual judgment while dealing with potential or current employee issues.
 • Drive work culture and business ethics.
 • Ability to work well with others both, in a one-on-one capacity and in a large group setting.
 • Able to multitask in a fast paced work environment while maintaining attention to detail.

Interpersonal skills requirements

 • Excellent time management skills, able to prioritize tasks and meet deadlines.
 • Very high level of integrity, professionalism, and confidentiality.
 • Strong analytical and problem-solving skills.  

Technical skills requirements

 • Effective and professional verbal, technical and written communication skills.
 • Very good command of English (Italian as a second language is an advantage).
 • Abilities in MS Office (very good word skills; intermediate excel skills, intermediate PPT skills).
 • Very good presentation skills.

Të interesuarit duhet të dërgojnë një kërkesë për punësim ku të specifikohet kërkesa për pozicionin e punës dhe një kopje të CV në adresen e-mail: hr@cocacola.al.   Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret do të kontaktohen. Coca-Cola Bottling Shqiperia sh.p.k promovon Shanset e Barabarta.
                                                                                                                                                                                                                                  
Të nderuar aplikantë: Nëse na drejtoheni përmes e-mail për të derguar CV-në tuaj me qëllim aplikimin për pozicione të reja pune pranë CCBS, jeni të lutur të shtoni në CV-në ose e-mailin tuaj deklaratën e mëposhtme:   “Jap pëlqimin dhe autorizoj CCBS të përpunojë të dhënat e mia personale të pranishme në CV në përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar, me qëllim rekrutimi”.     Ju bëjmë me dije se në mungesë të këtij autorizimi, aplikimi Juaj nuk do të merret në konsideratë, por do të skualifikohet dhe fshihet menjëherë.   Nëse keni pyetje në lidhje me këtë Autorizimin ose dëshironi informata shtesë në lidhje me mënyrën e mbrojtjes së të dhënave tuaja personale, mund të kontaktoni personin përgjegjës pranë CCBS në numrin e telefonit 0682019291.   CCBS informon kandidatët se të dhënat personale të mbledhura përmes portalit online duapune.com, për pozicione të lira pune, se të dhënat e tyre personale të pranishme në CV,  do të trajtohen në përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar”;   CCBS do të ruajë në mënyrë konfidenciale  dhe nuk do  të tranferojë CV-të e kandidatëve që aplikojnë për pozicione të lira tek ndonjë palë e tretë ose të përdorë për ndonjë qëllim tjetër përveç atij të rekrutimit. Në rast se kandidatët nuk do të përzgjidhen për intervistë, CV-të e dërguara prej tyre do të fshihen dhe shkatërrohen sipas ligjit në fuqi, maksimumi 5 ditë pune nga data e mbylljes së njoftimit, duke mos lejuar humbjen, ndryshimin, përhapjen e pa-autorizuar ose ndërhyrjen te të dhënat personale të transmetuara, ruajtura apo përpunuara. CCBS do të përpunojë të dhënat personale vetëm në masën dhe mënyrën e nevojshme që përcaktojnë kërkesat e punës, ose në përputhje me kërkesat e parashikuara nga legjislacioni Shqiptar.   CCBS mbron të dhënat tuaja personale me teknologji më bashkëkohore të IT-së dhe me sisteme të mbrojtjes fizike. Në përputhje me kuadrin ligjor ne fuqi, Kandidati gëzon të drejtën që në çdo moment, nëpërmjet një kërkese pranë CCBS në adresën hr@cocacola.al, Ju keni të drejtë që të aksesoni këto të dhena si dhe të kërkoni fshirjen apo korrigjimin e tyre. Tërheqja e pëlqimit nuk ndikon në ligjshmërinë e përpunimit, i cili është bazuar në pëlqimin e dhënë me dërdimin e CV-së pranë CCBS përpara tërheqjes së tij.

Job Detail
 • Career LevelExecutive
 • Experience3 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.