INFERMIERE

Punajuaj
  • Post Date: January 12, 2022
  • Apply Before: May 13, 2022
  • Applications 0
  • Views 27
Job Overview

Laboratori Genius kerkon te punesoje : INFERMIERE

Aplikanti/ja ka këto detyra dhe përgjegjësi:

– Kryen funksionin primar te pritjes se pacientit dhe marrjes se kampionit per analiza laboratorike.

– Verifikon gjendjen higjenike të ambjenteve ku kryhet marrja e kampionit dhe sigurohet që të jenë në kushte të përshtatshme; njofton eprorët dhe koordinon punën.

– Aplikanti/ja duhet te jete e pajisur me leje te ushtrimit te profesionit (license).

– Eksperienca te meparshme pune perbejne avantazh.

Si të aplikoni:

Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentet e tjera shoqëruese duke përmendur pozicionin për të cilin aplikoni në adresën e e-mail-it:  adoko@geniuslab.al

Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj dhe dokumentet shoqëruese do të kualifikohen.
Tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë.

Job Detail
  • Career LevelExecutive
  • Experience2 Years
  • GenderFemale
  • INDUSTRYManagement
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.