Inventarizues

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: November 26, 2021
 • Applications 0
 • Views 46
Job Overview

Partner.al për njëklient prestigjoz me eksperience te gjate ne industrine e distribucionit te mateialeve te ndertimit kerkon te punesoje Inventarizues

Detyrat

 • Plotëson dhe mirëmban procedura të shkruara për të gjithë inventarizimet dhe korrigjimet e stokut në sistem.
 • Përgjegjës për manaxhimin dhe ndjekjen e inventarizimeve të planifikuara.
 • Përgatit raporte ditore për të kontrolluar zona kritike të stokut.
 • Zbaton procedurat mbi inventarizimin të percaktuara në përputhje me rregulloren e brendshme të financës.
 • Detyra të tjera siç nevojiten/kërkohen nga supervizori përkatës.

Kualifikimet

 • Eksperiencë pune në pozicione të ngjashme, jo më pak se 3 vjet.
 • Aftësi shumë të mira analitike.
 • Aftësi për të punuar ne grup.
 • Aftësi shumë të mira komunikuese.
 • Aftësi për të mbajtur konfidencialitetin në lidhje me informacionin e kompanisë.
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze.
 • Njohuri shumë të mira të aplikimeve të Microsoft Office.
 • Njohuri shumë të mira të aplikimeve të programeve të Financës.

Partner.al mirëpret aplikimet tuaja në adresën email  rekrutime@partner.al
Ps:Vendosni në titull vendin vakant për të cilin  do të aplikoni. Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Job Detail
 • Offerd Salary0- £15,000
 • Career LevelOthers
 • Experience3 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.