Inxhinier Elektrik

Punajuaj
 • Post Date: January 5, 2022
 • Apply Before: July 6, 2022
 • Applications 0
 • Views 4
Job Overview

Kompania e ndriçimit Bauled ofron vend pune: Inxhinier Elektrik.

Adresa: BAULED shpk Tiranë, Rruga “Pavarsia”, mbrapa Casa Italia.

Detyrat

 • Njeh dhe përvetëson produktet e kompanisë;
 • Ndjek ecurinë e punimeve elektrike në faza, që nga krijimi i idesë deri tek zbatimi përfundimta;
 • Sigurohet që punimet janë kryer sipas standarteve dhe të përputhura me kërkesat e klientëve;
 • Planifikon, organizon, mbikqyr dhe koordinon punën e ekipit per t’u siguruar se të gjitha punimet po kryhen sipas parametrave të përcaktuara në projekt;
 • Përgatit dhe koordinon gjithë dokumentacionin e duhur tekniko–ligjor për marrjen e lejeve përkatëse në institucionet vendase;
 • Rishikon dhe harton koston e instalimeve elektrike duke pergatitur preventivin total; Harton dhe kontrollon situacionet mujore;
 • Jep zgjidhje teknike detajeve të paparshikuara në projekt dhe/ose rekomandon përmirësimin e tyre;
 • Mbikëqyr mirembajtjen periodike të sistemeve të instalimeve elektrike dhe jep zgjidhje defekteve që mund të dalin pas përfundimit të një projekti të caktuar;
 • Raporton periodikisht mbi ecurinë e punimeve dhe projekteve të përfunduara;

Kualifikimet

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë në degën e inxhinierisë elektrike;
 • Eksperienca e mëparshme në këtë fushë avantazh;
 • Njohuri përsa i përket automatizimit të pajisjeve;
 • Njohuri të mira kompjuterike, njohuri të Paketës MS Office dhe AUTOCAD;
 • Aftësi komunikuese, bashkëpunuese dhe organizuese;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze

Të interesuarit mund të dërgojnë CV e tyre në adresën tone të emailit: hr@bauled.com  

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience2 Years
 • GenderMale
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.