Inxhinier Gjeoteknik

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
 • Post Date: November 11, 2021
 • Applications 0
 • Views 53
Job Overview

Shoqëria “Gjoka Konstruksion” sh.a kërkon të punësojë Inxhinier Gjeoteknik

Detyrat

 • Mbledhja dhe analizimi i të dhënave gjeoteknike;
 • Identifikimi i çdo faktori që ndikon në punimet inxhinierike dhe menaxhimi i tyre.
 • Përdorimi i programeve kompjuterike të specializuar të gjeoteknikës për të krijuar modele analitike 2D dhe 3D;
 • Planifikimi i testeve të detajuara në terren duke kryer shpime dhe analizuar mostrat e depozitimeve ose shkëmbinjve themelor;
 • Mbikqyrja e testeve dhe studimeve gjeoteknike;
 • Analizim i vendit dhe projektim për zhvillime të ndjeshme ndaj mjedisit, të tilla si Venddepozitimet e materialeve, etj.

Kualifikimet

 • Diplomë Universitare në Gjeologji Inxhinierike, Inxhinieri Gjeoteknike ose Inxhinieri ndërtimi – profili Gjeoteknikë;
 • Eksperiencë punë minimalisht 5 vite, kryesisht përvojë pune në tunele;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës Angleze;
 • Të njohë dhe të përdorë programet AutoCAD dhe paketën Microsoft Office;
 • Te ketë aftësi të mira analitike dhe menaxhimit të kohës së punës;
 • Të ketë aftesi të mira organizative dhe komunikuese;
 • Të jetë i gatshëm të punojë në terren dhe me volum pune.

Të interesuarit të dërgojnë CV-n e tyre me foto në adresën e email: info@gjoka.al

Job Detail
 • Offerd Salary0- £15,000
 • Career LevelOthers
 • Experience5 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.