Inxhinier HSE

Punajuaj
 • Post Date: December 29, 2021
 • Apply Before: May 27, 2022
 • Applications 0
 • Views 0
Job Overview

Shoqëria “Kastrati Construction” shpall vakant pozicionin “Health and Safety”.

Detyrat

 • Kryen menaxhimin e duhur te ceshtjeve te HSE;
 • Drejton dhe koordinon aktiveitetet e HE ne perputhje me Sistemin e Menaxhimit te Sigurise dhe Shendetit ne kantier;
 • Monitoron pajisjet personale mbrojtese;
 • Monitoron vendin e punes dhe inspekton ne menyre te rregullt aktivitetet ne kantierin e ndertimit;
 • Perpilon raporte peridike mbi trajnimet, inspektimet dhe rezultatet e HSE ne kantier;
 • Kryen inspektimet perkatese mbi sigurine dhe identifikon riskun ne cdo situate;
 • Permbush kerkesat ligjore te per sigurine, shendetin dhe mjedisin;
 • Koordinon ekipin HSE te kantierit;
 • Bashkepunon dhe koordinon ekipet HE te nenkontraktoreve;
 • Zbaton standardet nderkombetare te HE (ISO 45001, ISO 14001) etj;
 • Kryen dhe promovon trajnimin e personelit (trajnime specifike dhe instruktime);
 • Gjurmon matjet e shendetit dhe sigurise ne kompanine dhe perdor te dhenat per te identifikuar dhe per te zvogeluar riskun.

Kualifikimet

 • Te zoteroj diplome Inxhinieri.
 • Te kete pervoje pune 7+ vite, te pakten 5 prej te cilave ne ndertimari;
 • Te zoteroj ne menyre te shkelqyer gjuhen angleze (ne te folur dhe te shkruar);
 • Te zoteroj aftesi te shkelqyera komunikimi;
 • Te zoteroj njohuri te shkelqyera te ceshtjeve te HSE;
 • Te zoteroj aftesi profesionale ne menaxhimin e personelit;
 • Te zoteroj njohuri te shkelqyera te MS Office;

Ju ftojmë të aplikoni duke dërguar CV tuaj në adresën elektronike: hr@kastraticonstruction.al dhe të bëheni pjesë e skuadrës sonë!
Ju faleminderit!

Job Detail
 • Career LevelOthers
 • Experience7 Years
 • GenderBoth
 • INDUSTRYManagement
 • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.