Inxhinier Ndertimi

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Punajuaj
  • Post Date: November 26, 2021
  • Applications 0
  • Views 104
Job Overview

Shoqeria “Albania Bay Marina” kërkon të punësojë një Inxhinier Ndërtimi në zbatim!

Detyrat

•Hartimin dhe ndjekjen e grafikut të punimeve sipas projektit dhe planit të organizimit
•Përpilimin dhe kontrollin e të gjithë dokumentacionit tekniko ligjor në objekt, si proces-verbale, libreza masash, akte piketimi e kontrolli etj.
•Zgjidhjen e detajeve teknike në përputhje me projektin e zbatimit
•Zbatimin me rigorozitet të kontratave të sipëmarrjes
•Organizimin dhe koordinimin me stafin në varësi për punime në kantier,
•Aprovimin dhe kontrollin e materialeve që implementohen në kantier
•Përgatitjen e raporte ditore, javore me problematika dhe ecurinë përkatëse.
•Hartimin e preventit dhe situacioneve mujore dhe ato lidhur me proceset e realizuara.

Kualifikimet

•Të zotërojë diplomë universitare në Inxhineri ndërtimi,
•Minimumi 7 vite eksperiencë.
•Aftësi shumë të mira menaxheriale.
•I vetë motivuar dhe i përkushtuar, i aftë të drejtojë dhe të motivojë stafin.
•Fleksibel për të punuar dhe me orare të zgjatura,
•Njohuri shumë të mira në Autocad dhe paketen Office.
•Njohuri të mira në gjuhën Angleze/Italiane.

 

Kandidatët e interesuar duhet të aplikojnë me CV-në me foto bashkangjitur në adresën: hr@albaniabaymarina.al
SUKSESE!

Job Detail
  • Offerd Salary0- £15,000
  • Career LevelOthers
  • Experience7 Years
  • GenderBoth
  • INDUSTRYManagement
  • QualificationDiploma
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.